Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Tin tức

Lãi ròng quý 2 của ABS tăng 32%

Kết thúc quý 2/2022, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận ( HOSE : ABS ) thu về gần 11 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng mạnh.

Trong kỳ, ABS đạt hơn 500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với quý 2/2021, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 28%, đạt gần 27 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm nên sau cùng, ABS thu về gần 11 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của ABS, doanh thu và lợi nhuận quý 2/2022 đều tăng so với cùng kỳ do Công ty tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh kinh doanh các mảng truyền thống phân bón, xăng dầu; đẩy mạnh xuất khẩu nguyên liệu sản xuất phân bón sang thị trường Campuchia.

Đặc biệt, trong mảng xăng dầu, Công ty phát triển thêm một số khách hàng tiềm năng nên sản lượng tiêu thụ tăng gần gấp đôi năm trước. Đồng thời, giá phân bón và xăng dầu tăng cao do ảnh hưởng cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng góp phần làm doanh thu tăng so với quý 2/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ABS đạt hơn 561 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu bán phân bón các loại, sản phẩm khác thuộc nông nghiệp tăng hơn 39% và doanh thu bán xăng dầu, nhớt các loại tăng hơn 85% so cùng kỳ. Kết quả, Công ty đạt hơn 15 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 41% so với nửa đầu năm trước.

Cuối quý 2/2022, tổng tài sản của ABS tăng 4% so với đầu năm, lên hơn 1,663 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền cao gấp 6.9 lần đầu năm, đạt gần 22 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn hơn 511 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

nguồn  https://vietstock.vn/2022/07/lai-rong-quy-2-cua-abs-tang-32-737-984249.htm