Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân NPK

NPK 17-17-17+TE

Tính năng

Giới thiệu
- Phân Bón Năm Sao chuyên dùng cho cây ăn trái được sản xuất bằng Sulphat Kali ( Kali trắng), không chứa Clo nên không anh hưởng xấu tới chất lượng trái cây.
- Dạng 1 hạt, hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp giảm lượng bón và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Thành Phần
Đa lượng: 17% N, 17% P 2 O 5 , 17% K 2 O.
- Trung Lương: 5% CaO, 2% MgO, 6% S.

Công Dụng:
- Dùng bón cho thời kỳ trước ra hoa của các loại cây ăn trái.
- Giúp cây phân hóa mầm hoa tốt, ra hoa nhiều, trổ bông đều, tăng tỉ lệ thụ phấn, chống rụng trái non.