Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân Chuyên dùng

NASA Lúa 1, 2 CD Cho Lúa

Tính năng

Công Dụng :

NASA Lúa 1:
NaSa Lúa 1 chuyên dùng bón thúc 1 & 2 cho lúa.

NASA Lúa 2: 
NASA Lúa 2 chuyên dùng bón thúc 3 cho lúa.

* Kích thích phát triển mạnh bộ rễ, phát triển thân lá tối đa. Tăng cường đẻ nhánh, đẻ nhiều nhánh, đẻ nhánh tập trung. Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh cho cây. Kích thích quá trình hình thành đòng, bông to, nhiều hạt.