Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân NPK

Bi Năm Sao

Tính năng

- Dùng bón lót bón thúc cho các loại cây trồng.
- Bón cải tạo đất, kích thích ra rễ, chống bệnh rễ, kéo dài tuổi thọ vườn cây.
- Cung Cấp chất hữu cơ, NPK, trung vi lượng cho cây. Tăng năng suất cây trồng.
- Bón kết hợp với phân bón NPK để nâng cao hiệu lực của phân bón.
Là sản phẩm phân phối độc quyền của công ty CP DV Nông Nghiệp Bình Thuận.