Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân Chuyên dùng

Phân bón chuyên dùng cho cây lúa

Tính năng

Năm Sao TE-01
20-16-8+TE chuyên dùng bón thúc 1 & 2 cho lúa.

Năm Sao TE-02: 
20-0-20+TE chuyên dùng bón thúc 3 cho lúa. Đây là loại phân bón cao cấp, dạng 1 hạt, cung cấp đầy đủ và cân đối đạm, lân, kali và trung lượng vi lượng cho cây. Dễ sử dụng, chỉ cần 2 loại phân cho 3 lần bón. Tạo sự đồng đều trên đồng ruộng. Hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc, giảm chi phí vận chuyển, bón phân cho nông dân.