Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Báo cáo tài chính

ABS - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận17-04-2024
ABS - Báo cáo tài chính năm 2023 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.30-03-2024
ABS - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận19-01-2024
ABS - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận20-10-2023
ABS - Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận14-08-2023
ABS - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận20-07-2023
ABS - Đính chính BCTC quý 1 năm 202315-05-2023
ABS - Báo cáo tài chính năm 2022 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.09-05-2023
ABS - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận20-04-2023
ABS - Đính chính BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận lần 206-02-2023
ABS - Công văn đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận01-02-2023
ABS - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.30-01-2023
ABS - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.19-01-2023
ABS - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận19-10-2022
ABS - Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.12-08-2022
ABS - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận19-07-2022
ABS - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận20-04-2022
ABS - Báo cáo tài chính năm 2021 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.30-03-2022
ABS - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận19-01-2022
ABS - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận20-10-2021
    1    2