Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Báo cáo tài chính

ABS - Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.13-08-2021
ABS - Báo cáo tài chính quý 2 năm 202119-07-2021
ABS - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận20-04-2021
ABS - Báo cáo tài chính năm 2020 và công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận.31-03-2021
ABS - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận20-01-2021
ABS- Báo cáo tài chính quý 3 năm 202020-10-2020
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2020 và giải trình chênh lẹch lợi nhuận.14-08-2020
Báo cáo tài chính quý II năm 202020-07-2020
Báo cáo tài chính quý I năm 202020-04-2020
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.30-03-2020
Báo cáo tài chính Quý IV năm 201920-01-2020
Báo cáo tài chính năm 2017 bổ sung báo cáo bộ phận15-11-2019
Báo cáo tài chính năm 2018 bổ sung báo cáo bộ phận15-11-2019
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 201921-10-2019
Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 201914-08-2019
báo cáo tài chính quý 2 201920-07-2019
Báo cáo tài chính quý I năm 201920-04-2019
Báo cáo tài chính năm 2018.29-03-2019