Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Nghị quyết

ABS - Bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty02-12-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD26-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD23-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III18-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao và Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao18-11-2020
ABS - thông qua điểu chỉnh danh sách nhà đầu tư chào bán09-11-2020
ABS- Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ20-10-2020
ABS - Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty25-09-2020
ABS - Nghị quyết về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty.22-09-2020
CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty04-08-2020
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập chi nhánh Long An và miễn nhiệm, bổ nhiệm quản lý tại chi nhánh.28-05-2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 202011-05-2020
Công bồ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công Ty05-05-2020
Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Trần Bá Mai Anh Vũ06-04-2020
Miễn nhiệm, Bổ nhiệm mới vị trí ban lãnh đạo và thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh31-03-2020
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 202023-03-2020
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua bán với công ty Five Star International Fertilizer (Cambodia)Co.,Ltd26-02-2020
Biên bản và nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty16-11-2019
Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty.02-07-2019
Biên Bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 201922-04-2019
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị19-03-2019
Biên bản họp hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận19-03-2019
Nghị quyết HĐQT số 18/18 ngày 10/12/2018, về việc thống nhất đăng ký chứng khoán và giao dịch cồ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sàn HSX.24-01-2019
Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10122018/BB-HĐQT ngày 10/12/2018, về việc thống nhất đăng ký chứng khoán và giao dịch cồ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sàn HSX.24-01-2019
Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 ngày 05/12/2018, về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.24-01-2019
Biên bản họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 05/12/2018, về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.24-01-2019