Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Nghị quyết

ABS - CBTT về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty23-02-2021
ABS - thông qua chi tiết kết quả phát hành cổ phiếu, đăng kí vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.12-01-2021
ABS - CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc công ty04-01-2021
ABS- thông qua thời gian phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư16-12-2020
ABS - Bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty02-12-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD26-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD23-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III18-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao và Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao18-11-2020
ABS - thông qua điểu chỉnh danh sách nhà đầu tư chào bán09-11-2020
ABS- Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ20-10-2020
ABS - Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty25-09-2020
ABS - Nghị quyết về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty.22-09-2020
Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty.12-08-2020
CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty04-08-2020
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập chi nhánh Long An và miễn nhiệm, bổ nhiệm quản lý tại chi nhánh.28-05-2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 202011-05-2020
Công bồ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công Ty05-05-2020
Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Trần Bá Mai Anh Vũ06-04-2020
Miễn nhiệm, Bổ nhiệm mới vị trí ban lãnh đạo và thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh31-03-2020
    1    2