Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Công bố thông tin

ABS-Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 202015-09-2021
ABS - Công bố thông tin kí kết hợp đồng kiểm toán năm 202126-07-2021
ABS- Thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ công ty tháng 04năm 202126-04-2021
ABS - thống nhất thông qua vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng02-04-2021
ABS - thông báo họp và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 202101-04-2021
ABS- báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu01-04-2021
Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên 202130-03-2021
ABS - thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 202109-03-2021
ABS - nhận được thông báo về việc niêm yết và giao dịch cồ phiếu thay đổi niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM04-02-2021
ABS nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Mạnh Hùng03-02-2021
ABS nhận được quyết định chấp nhận thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM01-02-2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Viết Thắng29-01-2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Đinh Thị Sen29-01-2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Văn Chính28-01-2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Đức Thành28-01-2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Văn Mười28-01-2021
ABS- Thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ công ty tháng 01năm 202119-01-2021
ABS- nhận được công văn chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của UBCKNN15-01-2021
ABS - CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành12-01-2021
ABS - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiểu riêng lẻ12-01-2021
    1    2    3    4