Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Công bố thông tin

Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2020 hoàn chỉnh10-05-2020
Công bố về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin07-05-2020
Thông báo mẫu đơn Ứng cử, Đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát06-05-2020
Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/05/202018-04-2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202018-04-2020
Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.15-04-2020
Giải trình và điều chỉnh báo cáo quản trị năm 201901-04-2020
Báo cáo tài chính và giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 201830-03-2020
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 202023-03-2020
Về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu28-02-2020
Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin25-02-2020
Thông báo niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh06-01-2020
Bản cáo bạch và các phụ lục kèm theo03-01-2020
Sở giao dịch chứng khoán HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu ABS03-01-2020
Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp29-11-2019
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty27-11-2019
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán 201924-06-2019
Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận22-04-2019
Lưu ý về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sau ngày 09/04/201922-04-2019
Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2019 hoàn chỉnh20-04-2019
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 201916-04-2019
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201911-04-2019
Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 201911-04-2019
Thông báo họp ĐHCĐ năm 201911-04-2019
Thông báo báo cáo tài chính 201829-03-2019
Cống bố thông tin chấp thuận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán21-03-2019
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán21-03-2019
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước19-03-2019
ABS - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 201919-03-2019
Công bố thông tin về việc CTCP dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận được chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.17-12-2018