Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Công bố thông tin

Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của Người liên quan của Người nội bộ - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Du Lịch DIAMOND ECO CITY02-11-2020
ABS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thu Hiền ngày 05/10/202006-10-2020
ABS - Thông báo quyết định thay đổi niêm yết của sở giao dịch chứng khoán TP.HCM06-10-2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Du Lịch DIAMOND ECO CITY28-09-2020
HOSE: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ABS23-09-2020
ABS-nhận được công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP của ABS21-09-2020
ABS - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiểu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ESOP11-09-2020
ABS - CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành11-09-2020
ABS - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu của trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh TP.HCM (VSD)31-08-2020
ABS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thu Hiền27-08-2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu24-08-2020
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP24-08-2020
Công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chương trình lựa chọn cho người lao động củaCông ty.20-08-2020
Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty.12-08-2020
Công bố thông tin về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin.12-08-2020
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần công ty đại chúng04-08-2020
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán31-07-2020
Công bố thông tin về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP11-07-2020
Thông báo về ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 201926-06-2020
Công bố thông tin về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty24-06-2020
Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền.28-05-2020
Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2020 hoàn chỉnh10-05-2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202018-04-2020
Thư mời họp đại hội cồ đông thường niên năm 202018-04-2020
Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.15-04-2020
Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin25-02-2020
Thông báo niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh06-01-2020
Thông báo báo cáo tài chính 201829-03-2019
Cống bố thông tin chấp thuận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán21-03-2019
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước19-03-2019
    1    2