Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Công bố thông tin

ABS - Công văn giải trình và khắc phục diện kiểm soát quý 431-01-2024
ABS - Công văn giải trình và khắc phục diện kiểm soát quý 326-10-2023
ABS thông báo thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 6.19-09-2023
ABS - Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Văn Mười05-09-2023
ABS - thông báo gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 529-08-2023
ABS - Công văn giải trình và khắc phục diện kiểm soát quý 228-08-2023
ABS - Thông báo giao dịch CP của người nội bộ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Văn Mười09-08-2023
ABS - Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ thành viên ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Cuối31-07-2023
ABS - Thông báo giao dịch CP của người nội bộ thành viên ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Cuối13-07-2023
ABS - Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giữ niên độ và năm năm tài chính 202329-06-2023
ABS Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202322-06-2023
ABS - Thông báo mời họp và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 202305-06-2023
ABS - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202305-06-2023
ABS - Báo cáo KQGD cổ phiểu của người nội bộ Nguyễn Thị Cuối24-05-2023
ABS - Công văn giải trình và khắc phục diện kiểm soát15-05-2023
ABS - Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202311-05-2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ông Nguyễn Viết Thắng11-05-2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ông Trần Đức Thành10-05-2023
ABS - Giải trình về việc không thực hiện BCTC hợp nhất năm 202205-05-2023
ABS giải trình và phương án khắc phục diện cảnh báo24-04-2023
    1    2    3    4    5    6