Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Công bố thông tin

ABS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Chủ tịch HĐQT ông Trần Văn Mười28-11-2022
ABS - Thông báo giao dịch CP của người nội bộ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Văn Mười26-10-2022
ABS Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 202129-09-2022
ABS CBTT Công văn bổ sung thông tin trình bày trong BCTC kiểm toán năm 202128-09-2022
Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông lớn Đinh Thị Sen21-09-2022
ABS - Thông báo kí kết hợp đồng kiểm toán năm 202215-07-2022
ABS-Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 2211-05-2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ông Trần Văn Chính.08-04-2022
ABS - Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202210-03-2022
ABS thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin04-12-2021
ABS - Báo cáo giao dịch CP của người nội bộ Ông Hoàng Văn Hồng18-11-2021
ABS - Thông báo giao dịch CP của người nội bộ Ông Hoàng Văn Hồng03-11-2021
ABS-Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 202015-09-2021
ABS - Công bố thông tin kí kết hợp đồng kiểm toán năm 202126-07-2021
ABS- Thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ công ty tháng 04năm 202126-04-2021
ABS- báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu01-04-2021
ABS - thông báo họp và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 202101-04-2021
Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên 202130-03-2021
ABS - thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 202109-03-2021
ABS - nhận được thông báo về việc niêm yết và giao dịch cồ phiếu thay đổi niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM04-02-2021
    1    2    3    4    5