Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Về cơ sở hạ tầng


Đầu tư nâng cấp hệ thống kho bãi, nâng sức chứa và khả năng bảo quản để chủ động nguồn hàng phân phối

Hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh xăng dầu, đầu tư thiết bị và công nghệ để triển khai kinh doanh nhiên liệu sạch, đẩy mạnh việc bán hàng thanh toán qua thẻ tại các đại lý xăng dầu.

Về sản phẩm


Đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng trên tất cả các lĩnh vực: phân bón, xăng dầu, hợp tác kinh doanh bất động sản…

Về nhân sự


Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho nhân viên kinh doanh nhằm đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng

Phát triển mô hình hệ thống đại lý là người đại diện của Công ty tại địa phương, tư vấn cho nông dân sử dụng phân bón để sản xuất hiệu quả

Về marketing


Phát triển hệ thống bán lẻ thông qua việc thuê, mua, hợp tác với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, phân bón trong khu vực.

Nghiên cứu nhằm đẩy mạnh việc phân phối phân bón đến các thị trường Tây Nguyên và Nam Bộ, đồng thời xuất khẩu sang Campuchia, Myanma