Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Hồ sơ công ty

ABS-Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 2118-02-2021
Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán thay đổi lần 2 ngày 21 tháng 01 năm 202125-01-2021
ABS-Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 2009-10-2020
Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán thay đổi lần 1 ngày 02 tháng 10 năm 202002-10-2020
Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 22.09.202022-09-2020
Công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận Tại Long An15-06-2020
Bản cáo bạch và các phụ lục kèm theo03-01-2020
Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp29-11-2019
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty27-11-2019
Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận22-04-2019
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán21-03-2019