Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân NPK

Phân bón Năm SaoTOTAL EFECT: 20-20-15+TE

Tính năng

Là loại phân bón cao cấp dạng 1 hạt, được sản xuất bởi công nghệ hiện đại và duy nhất tại Nhà Máy Phân Bón Năm Sao. Cung cấp đầy đủ đạm, lân, kali và trung vi lượng cho cây.
Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng

Lượng bón:
Lúa: 300-350kg/ha/vụ
Cây công nghiệp ngắn ngày: 300-400 kg/ha/vụ
Cây công nghiệp dài ngày: 400-600 kg/ha/năm
Cây ăn trái: 1-1,5 kg/cây/năm