Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X

(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 28/9/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X, giai đoạn 2017 – 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh; đặc biệt là sự có mặt của 150 đại biểu nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 55.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2017 – 2022, toàn tỉnh đã có 55.459 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 242 hộ đạt cấp Trung ương; 2.061 hộ đạt cấp tỉnh; 7.210 hộ đạt cấp huyện và 45.946 hộ đạt cấp cơ sở. Chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, có vốn kinh doanh hàng trăm tỷ đồng, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến vài tỷ đồng; qua đó, đã góp phần làm tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong thời gian tới

  Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong những năm đến với mục tiêu là hàng năm 100% cơ sở Hội tổ chức phát động, đăng ký, bình xét; có trên 70% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có từ 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu Hội Nông dân tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh xây dựng kế hoạch thật cụ thể, phân công cán bộ bám sát phong trào, bám sát địa bàn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành và điạ phương để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh nhà về những kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoài Anh đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chú trọng hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị nông nghiệp, làm tốt các khâu đầu vào từ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc gia cầm, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích của hội viên, nông dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sức tổng hợp, tạo nguồn lực đưa các phong trào nông dân hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Xây dựng các mô hình, các điển hình, những gương tốt trong liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ hội, hội viên, nông dân nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, nêu cao ý chí vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đối với các điển hình tiêu biểu được tuyên dương trong Hội nghị hôm nay cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hăng hái tham gia phong trào thi đua, đẩy mạnh sản xuất, mang lại hiệu quả cao hơn và chia sẻ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình để giúp hội viên, nông dân học tập, noi theo và vươn tới thành công, mọi người ấm no, nhà nhà sung túc.

Các cá nhân nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

  Các tập thể nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 04 Hội viên nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2017 – 2022. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2017 – 2022. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 139 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh, giai đoạn 2017 – 2022.

Nguyễn Phương

Nguồn:   https://www.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?catid=37057&catname=tin-chinh-quyen&id=624266&pageid=469&title=hoi-nghi-tong-ket-phong-trao-nong-dan-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-gioi-tinh-binh-thuan-lan-thu-x&sid=4