Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân Chuyên dùng

Phân bón chuyên dùng cho cây hồ tiêu

Tính năng

Công Dụng:

-   Chuyên dùng cho cây hồ tiêu nuôi trái.

-   Cung cấp đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho Hồ tiêu.

-   Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh và thời tiết bất thuận.

-   Cho năng suất và chất lượng tốt nhất.

Cách Sử Dụng:

-  Hồ tiêu mới trồng: bón lót trước khi trồng 2-3Kg/trụ BiO Năm Sao hoặc NaSa Mix để ngăn ngừa tuyến trùng và rệp sáp.

-  Hồ tiêu kiến thiết cơ bản: Bón  2-3Kg/trụ BiO Năm Sao hoặc NaSa Mix kết hợp 0.5-1kg/trụ NPK 20-20-15+TE. Chia ra bón từ 3-4 lần/năm

- Hồ tiêu kinh doanh: Bón  2-3Kg/trụ/năm BiO Năm Sao hoặc NaSa Mix.

+ Sau khi thu hoạch: bón 0.3-0.5 kg/trụ NPK 20-20-15+TE.

+ Trước ra hoa: bón 0.3-0.5 kg/trụ NPK 15-7-19+TE. 

+ Nuôi trái:   bón 0.3-0.4 kg/trụ/đợt NPK 15-7-19+TE.