Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân Chuyên dùng

Phân bón chuyên dùng cho cây cao su

Tính năng

- Giúp cây sinh trưởng và phát triển khỏe, cân đối. 
- Tăng năng suất và chất lượng mủ.
- Tăng sức chống chịu sâu bệnh cho cây. 
- Kéo dài thời gian cạo, kéo dài thời gian cho khai thác mủ.
Thời kỳ kiến thiết cơ bản:
Sử dụng NPK 16-16-8+13S
hoặc Super-O.M 10-2-2+20+TE
hoặc 20-20-15+TE

Thời kỳ kinh doanh:
Sử dụng phân bón Năm Sao chuyên dùng cho cao su cao cấp NPK 18-8-20+TE