Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân Chuyên dùng

Phân bón chuyên dùng cho cây ăn trái

Tính năng

Hướng dẫn sử dụng:
- BiO Năm Sao: Dùng để bón lót trước khi trồng và sau khi thu hoạch. bón từ 2 - 3 kg/cây/lần bón.
-Violet Plus: Dùng bón lót, bón thúc và phục hồi cây.bón từ 0.2 - 0.5 kg/cây/ lần bón, tùy loại cây.
- 15-9-20+TE: Dùng bón nuôi trái. bón từ 0.3 - 0.5 kg/cây/ lần bón,  tùy loại cây.