Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Đội ngũ nhân sự

Bà Mai Thị Thanh Hải

Thành viên ban kiểm soát

Bà Hải tốt nghiệp cử nhân kế toán.

Từ 2011-2014: Chuyên viên kế toán Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Từ 2014- nay : Kiểm soát viên Công ty cổ phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao.

Từ tháng 5 năm 2020 được bầu vào thành viên ban kiểm soát  công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành kế toán.