Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Ban Lãnh Đạo

Ông Mai Quốc Hưng

Thành viên HĐQT 

Ông Hưng là thành viên HĐQT từ tháng 11 năm 2017 cho đến nay. Trước đó Ông đã từng công tác tại Ngân hàng Đại Dương Hà Nội với vị trí là chuyên viên từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2016 và Chuyên viên tài chính tại Công ty Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2017. 

Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính Ngân hàng