Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Ban Lãnh Đạo

Ông Đinh Quang Sáng

Thành viên hội đồng quản trị
Ông Sáng từng công tác tại công ty Vật tư Nông nghiệp Trung ương III với chức vụ phó giám đốc từ 11/1983 đến 8/1987. Sau đó ông sang học tập tại Trường Đại học Kinh tế tài chính Leningrad, Liên Bang Nga với tư cách là nghiên cứu sinh khoa cao cấp. Năm 1989, ông Sáng trở về Việt Nam và được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty Vật tư Nông nghiệp III thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn. Từ 2005 đến 2012, ông là chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và vật tư nông nghiệp III. Với kinh nghiệm và kiến thức về hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp của mình, ông Sáng được tin tưởng  và giao cho các chức vụ quan trọng tại các công ty kinh doanh dịch vụ nông nghiệp.

Chức vụ tại các tổ chức khác:

-Phó chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Quốc tế Năm Sao
-Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp III
-Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Vàm Cỏ Đôngg

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, cao cấp quản lý