Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân Chuyên dùng

Phân bón chuyên dùng cho cây chè

Tính năng

Thời kỳ kiến thiết cơ bản:
Sử dụng NPK 16-16-8+13S hoặc
16-16-8+6S+TE hoặc 20-20-15+TE

Thời kỳ kinh doanh:
Sử dụng phân bón Năm Sao chuyên dùng cho chè cao cấp NPK 20-5-7+TE