Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Các loại phân khác

ĐẠM XANH N46.Plus

Tính năng


Thành phần

  1. Đạm (N) ≥ 46%
  1. Biuret ≤ 1%
  1. Bổ sung phụ gia sinh học Chitosan (nồng độ 3,5%)
  Tăng năng suất, tiết kiệm phân bón 20-25%;

Tăng cường vi lượng, cải tạo đất;

Kích hoạt hệ thống kháng, chống sâu bệnh;

Kháng mặn, phèn và ngộ độc hữu cơ.