Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Yêu cầu:  

- Nam/ Nữ dưới 35 tuổi , tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương    .

- Sử dụng vi tính thành thạo.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm hạch toán tổng hợp, theo dõi và hạch toán Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, Lương và thưởng theo quy chế, quy định của công ty và pháp luật.

- Theo dõi việc hạch toán và báo cáo của các chi nhánh.

- Theo dõi các Hợp đồng, công văn của phòng Kế toán, tham mưu, đề xuất các chính sách, báo cáo phù hợp.

- Kiểm tra các chứng từ thu, chi, các chứng từ hạch toán khác đảm bảo đúng quy định của công ty và pháp luật Nhà nước.

- Hạch toán và theo dõi nhiên liệu sử dụng nội bộ của xe tải, xe con Công ty

- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn BTC toàn công ty, báo cáo sử dụng hóa đơn cho Cục Thuế tháng, quý, năm.

- Báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN tháng, quý, năm.

- Quản lý hoạt động của phòng TCKT khi Kế toán trưởng đi vắng ( theo ủy quyền).

- Theo dõi chấm công phòng. Tham mưu KTT đánh giá hiệu quả công việc hàng  tháng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

Địa điểm làm việc:

Làm việc tại: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà Nước.

L ươ ng Th ỏa thuận.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về phòng hành chính nhân sự