Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Đội ngũ nhân sự

Ông Nguyễn Văn Thủy

 Kế toán trưởng

Ông Thủy có bề dày kinh nghiệm tại vị trí Kế toán Trưởng. Ông từng làm việc tại nhiều công ty như Công ty Liên doanh Bình Thuận – BOIS, Công ty Liên doanh Thủy sản Bình Thuận – Idea, Công ty Liên doanh Làng nghỉ mát Hàm Tiến (Côc Beach Resort). Đến 2010, ông tham gia vào công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng kiêm phó tổng giám đốc. Ông phụ trách quản lý và giam sát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán trong công ty.

Đến 2015, ông được bầu làm thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính