Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Đội ngũ nhân sự

Bà Đào Thị Kim Lương

Thành viên ban kiểm soát

Bà Lương có kinh nghiệm nhiều năm với vị trí là kế toán, kiểm toán, quản lý của nhiều doanh nghiệp.  

Từ tháng 3/1999 đến 9/2001: Nhân viên kế toán tại công ty Liên Doanh Làng Biệt Thự Sài Gòn.

Từ tháng 10/ 2001 đến  12/2011:  kế toán và kế toán trưởng  của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao.

Từ tháng 01/ 2012 đến  05/2012:  Phó ban kiểm soát tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao.

Từ tháng 06/ 2012 đến  01/2013:  Giám đốc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.

Từ tháng 02/ 2013 đến  05/2014:  Ban kiểm soát tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao.

Từ tháng 06/ 2014 đến  05/2018:  Kế toán trường tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao.

Từ tháng 06/ 2018 đến  12/2018:  Trưởng ban kiểm soát tại  công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận. Giám đốc kinh doanh tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao.

từ tháng 12/2018 đến nay:  Giám đốc kinh doanh tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao và  là Thành viên ban kiểm soát công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận. 

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán - Kiểm toán.