Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Ban Lãnh Đạo

Ông Phạm Mạnh Hùng

 Thành viên HDQT

Ông Hùng đã có nhiều năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau tại nhiều Công ty lớn.

Từ năm 1995 đến 1996: Nhân viên phòng thanh toán quốc tế Ngân hàng Công thương chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Từ năm 1996 đến 1997: Nhân viên hệ thống Ngân hàng ANZ Hà Nội.

Từ năm 1998 đến 2001: Chuyên viên tài chính Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng.

Từ năm 2002 đến 2012: Giám đốc Công ty TNHH H.V.H

Từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013: Phó phòng tín dụng và tiếp thị Ngân hàng Indovinabank chi nhánh Cộng Hòa TP.HCM.

Từ tháng 5/2013 đến tháng 10/2013: Quyền trưởng phòng tín dụng và tiếp thị Ngân hàng Indovinabank chi nhánh Bến Thành TP.HCM.

Từ tháng 11/2013 đến tháng 8/2015: Phó giám đốc Ngân hàng Indovinabank chi nhánh Cộng Hòa TP.HCM.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2018: Giám đốc Ngân hàng Indovinabank chi nhánh Cộng Hòa TP.HCM.

Từ tháng 12/2018 đến nay: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế