Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân hữu cơ

Phân hữu cơ NASA SMART

Tính năng

1. Thành phần: 1,5%N, 5%P2O5, 1%K2O, 25% chất hữu cơ, Trung vi lượng, 30 chủng VSV.
2. Dạng hạt, bao 50kg
3. Công dụng: Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.
4. Tiết kiệm một phần phân bón NPK, cải tạo môi trường đất, tăng độ phì nhiêu cho đất.